Sri Lanka Brodcasting Corporation

Wed04252018

Last updateWed, 25 Apr 2018 8pm

விளையாட்டு

ஐசீசீ யிற்கான புதிய அரசியல் யாப்பை விமர்சிக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டுச் சபை

சர்வதேசகிரிக்கெட்பேரவையின்புதியயாப்புகுறித்துஇந்தியகட்டுப்பாட்டுச்சபைவிமர்சித்துள்ளது.

இந்தயாப்பானதுஐசீசீயின்இயல்பைமாற்றிஅதன்அங்கத்தவர்களதுசுயாதீனத்தன்மையைபெருமளவில்பாதிக்கும்எனகிரிக்கெட்கட்டுப்பாட்டுச்சபைசாடுகிறது.

உத்தேசஅரசியல்யாப்பைகடுமையாகவிமர்சிக்கும்அமைப்புக்களில்இந்தியகிரிக்கெட்கட்டுப்பாட்டுச்சபைஒன்றாகும்.

சர்வதேசஅமைப்பில்இந்தியாவும்இங்கிலாந்தும்,அவுஸ்தியாவும்கொண்டுள்ளசெல்வாக்கைக்குறைத்து,அவற்றுக்குக்கிடைக்கும்வருமானத்தைகுறைக்கக்கூடியயோசனைகள்புதியஅரசியல்யாப்பில்சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

உள்ளூர் செய்திகள்

 

வெளிநாட்டு செய்தி