Sri Lanka Brodcasting Corporation

Sat08242019

Last updateTue, 18 Jun 2019 3pm

உள்ளூர்

சுகாதாரத்துறைக்கெனஅரசாங்கம்கடந்தஆண்டில் 50 ஆயிரம்கோடிரூபாவைசெலவிட்டிருக்கிறது.

சுகாதாரரத்துறைக்கெனஅரசாங்கம்கடந்தஆண்டில் 50 ஆயிரம்கோடிரூபாவைசெலவிட்டிருப்பதாகஅமைச்சர்ராஜித்தசேனாரட்னதெரிவித்துள்ளார். சுகாதாரத்துறையின்அபிவிருத்திக்காக 2015ஆம்ஆண்டுமுதல்இதுவரை 472 அமைச்சரவைப்பத்திரங்கள்தாக்கல்செய்யப்பட்டதாகவும்அமைச்சர்கூறினார்.

பேரேவாவியுடன்இணைந்ததாகநிர்மாணிக்கப்பட்டபூங்காஇன்றுமக்கள்பாவனைக்கு

கொழும்பில்உள்ளபேரேவாவியுடன்இணைந்ததாகநிர்மாணிக்கப்பட்டபூங்காஇன்றுமக்கள்பாவனைக்குஒப்படைக்கப்படவுள்ளது. இந்தப்பூங்காமேல்மாகாணமற்றும்பெருநகரஅபிவிருத்தித்திட்டத்தின்கீழ் 64 கோடிரூபாசெலவில்அபிவிருத்திசெய்யப்பட்டிருந்தது.

இதனைஅங்குரார்ப்பணம்செய்யும்நிகழ்ச்சியில்ஜனாதிபதிமைத்திரிபாலசிறிசேன, அமைச்சர்பாட்டலிசம்பிக்கரணவக்கஆகியோர்கலந்துகொள்வார்கள்.

மிதமிஞ்சியஉடற்பருமன்பிரச்சினைதொடர்பில்துரிதஆலோசனைவழங்க 24 மணிநேரமும்இயங்கும்தொலைபேசிசேவை

அளவுக்குஅதிகமானஉடற்பருமனைக்குறைத்துக்கொள்வதற்குதுரிதஆலோசனைவழங்கக்கூடியதொலைபேசிசேவைஅமுலாகிறது. இந்தச்சேவை 24 மணித்தியாலமும்அமுலில்இருக்கும். இதனைதொடர்புகொள்ளஅழைக்கவேண்டியஇலக்கம் 0710 107 107 என்பதாகும். இதனூடாகஇலவசஆலோசனைகளைபெறமுடியும்எனசுகாதாரஅமைச்சுஅறிவித்துள்ளது.

மருத்துவர்களையும், விசேடநிபுணர்களையும்நேரடியாகதொடர்புகொள்ளக்கூடியசுவசரியநடமாடும்சுகாதாரஆலோசனைசேவையைசுகாதாரஅமைச்சின்சுகாதாரமேம்பாட்டுப்பணியகம்மக்கள்பணியாகமுன்னெடுக்கின்றது.

ஜூன்மாதம்போஷாக்குமாதமாகஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்தொனிப்பொருள்உடல்எடைகுறைத்துசரியானவழியில்செல்வோம்என்பதாகும். இலங்கையில்மேற்கொள்ளப்பட்டஆய்வுகளின்பிரகாரம்மக்களுக்குமத்தியில்அளவுக்குஅதிகமானஉடற்பருமன்என்பதுசுகாதாரநெருக்கடியாகமாறியிருப்பதுதெரியவந்துள்ளது.

வயதுவந்தோர்மத்தியில்சுமார் 17 சதவீதமானோர்உடல்எடைக்குபொருத்தமற்றவகையில்அதீதபருமன்மிக்கவர்களாககாணப்படுகிறார்கள்என்பதுதெரியவந்துள்ளது.

தெற்கில்பரவியவைரஸ்காய்ச்சல் 75 சதவீதம்கட்டுப்பாட்டிற்குள்கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகசுகாதாரஅதிகாரிகள்அறிவிப்பு.

தென்மாகாணத்தில்பரவியவைரஸ்காய்ச்சல்தற்போது 75 சதவீதத்தால்கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகமாகாணசுகாதாரசேவைகள்பணிப்பாளர்டொக்டர்ஜீ.விஜயசூரியதெரிவித்துள்ளார்.நோயைக்கட்டுப்படுத்துவதுதொடர்பில்மக்களுக்குவிழிப்புணர்வைஏற்படுத்தும்திட்டம்கடந்தகாலத்தில்சிறப்பாகஅமுலாகியது. ஹம்பாந்தோட்டைமாவட்டத்தில்பரவியவைரஸ்காய்ச்சலும்கட்டுப்பாட்டிற்குள்கொண்டுவரப்பட்டதாகடொக்டர்விஜயசூரியதெரிவித்தார்.

மாணவர்களைபாடசாலைகளுக்குஅனுப்பிவைத்துஇயல்புவாழ்க்கையில்ஈடுபடக்கூடியசந்தர்ப்பம்உருவாகியுள்ளது. எனவே, வைரஸ்நோய்குறித்துஅனாவசியஅச்சத்தைஏற்படுத்திக்கொள்ளத்தேவையில்லைஎனஅவர்மேலும்குறிப்பிட்டார்.

மக்களுக்கானஉறுதிமொழிகளைநிறைவேற்றி, ஊடகசுதந்திரத்தையும்ஜனநாயகத்தையும், நல்லாட்சியையும்நிலைநாட்டஅரசாங்கத்தால்முடிந்துள்ளது - கல்வியமைச்சர்அக்கிலவிராஜ்காரியவசம்.

மக்களுக்கானஉறுதிமொழிகளைநிறைவேற்றி, ஊடகசுதந்திரத்தையும்ஜனநாயகத்தையும், நல்லாட்சியையும்நிலைநாட்டஅரசாங்கத்தால்முடிந்துள்ளதுஎனகல்வியமைச்சர்அக்கிலவிராஜ்காரியவசம்தெரிவித்துள்ளார்.

அரசாங்கத்தைமாத்திரமல்லாதுஅரசதலைவர்களையும்விமர்ச்சிக்கக்கூடியசுதந்திரம்இன்றுஉள்ளதாகஅமைச்சர்கூறினார். குருநாகல் - இப்பாகமுவமத்தியமகாவித்தியாலயத்தில்புதியதொழில்நுட்பக்கட்டடத்தொகுதியைத்திறந்துவைக்கும்நிகழ்ச்சியில்அவர்உரையாற்றினார்.

முன்னையஅரசாங்கத்தின்ஆட்சிக்காலத்தில்அரசாங்கத்தையோ, அரசதலைவர்களையோவிமர்ச்சித்தவர்களைவெள்ளைவான்களில்கடத்தப்பட்டார்கள். இந்தநிலமைஇன்றுஇல்லையெனஅமைச்சர்அக்கிலவிராஜ்காரியவசம்கூறினார்.

பல்கலைக்கழகங்களில் காணப்படும் மனிதாபிமானமற்ற பகிடிவதையை ஒழிப்பதற்காக அனைவரும் பொது வேலைத்திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ள வேண்டுமென்று ஜனாதிபதி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்

பல்கலைக்கழக கட்டமைப்பில் காணப்படும் மனிதாபிமானமற்ற  பகிடிவதையை ஒழிப்பதற்கு பொறுப்புடன் கூடிய சகல தரப்பினரும் பொது வேலைத் திட்டத்தில் துரிதமாக இணைந்து கொள்வது அவசியம் என்று ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன வலியுறுத்தியுள்ளார். தார்மீகத்திற்கு முரணான மனிதாபிமானமற்ற  பகிடி வதைகளினால் கடந்த காலங்களில் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு கசப்பான அனுபவங்களுக்கு முகம் கொடுக்க நேர்ந்ததாகவும் அவர் கூறினார். இவ்வாறான கொடூரமான செயற்பாடுகளின் பி;ன்னணியில் அதிகார வெறி கொண்ட அரசியல் இயக்கங்கள் காணப்படுவதாகவும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார். இவ்வாறான மாணவ பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்று சகல தரப்புக்களும் தமது பொறுப்புக்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றும் ஜனாதிபதி வலியுறுத்தினார்.

ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்காலத்தில் ஊடகங்கள் கடுமையான முறையில் ஒடுக்கப்பட்டதாக புரவசி பலய அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது

ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்காலத்தில் ஊடகங்கள் கடுமையான முறையில் ஒடுக்கப்பட்டதாக புரவசி பலய அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இந்த காலப்பகுதியில் ஊடகத்துறையுடன் தொடர்புபட்ட 44 பேர் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். இது தொடர்பான தகவல்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அமைப்பின் ஏற்பாட்டாளர் காமினி வியங்கொட தெரிவித்துள்ளார்.

ரிஎன்எல் தொலைக்காட்சி சம்பவம் பற்றி அரசாங்கம் கவலை அடைவதாக ஊடகத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்

ரிஎன்எல் தொலைக்காட்சி தொடர்பான சம்பவம் பற்றி அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் கவலை அடைவதாக அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்  தினேஷ் குணவர்த்தன பாராளுமன்றத்தில்; எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் பதில்; அளித்து உரையாற்றினார். ரிஎன்எல் நிறுவனத்தின் பொல்ஹாவலை ஒளிபரப்பு நிலையத்தின் நிர்வாக நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. வெளிநாடு சென்ற ஜனாதிபதியின் செயலாளர் நாடு திரும்பியதன் பின்னர் இது பற்றி கவனம் செலுத்தப்பட இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

நாட்டின் பல பிரதேசங்களிலும் மழை பெய்யும் என்று வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது

மேற்கு, சப்ரகமுவ, மத்திய, வடமேல் மாகாணங்களில் மழையோ இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யலாமென்று வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. மத்திய, சப்ரவமுவ, மேல் மாகாணங்களிலும், காலி, மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் 100 மில்லி மீற்றர்களைத் தாண்டிய மழை பெய்யலாம். மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு, வடமத்திய, வடமேல் மாகாணங்களிலும், மொனறாகலை மாவட்டத்திலும் மணிக்கு 60 கிலோ மீற்றர்களை தாண்டிய வேகத்தில் காற்று வீசும் என்று திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

ஊடகச் சுதந்திரம் குறித்து அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்ரம தெரிவித்தார்.

ஊடகச் சுதந்திரம் குறித்து அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்ரம தெரிவித்தார். இன்று பாராளுமன்றத்தில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்தன டி.என்.எல் ஒளிபரப்பு நிலையம் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய போது அதற்;கு பதிலளித்து பேசுகையிலேயே அமைச்சர் இந்தக் கருத்துக்களை வெளியிட்டார்.

டி.என்.எல் நிலையத்தின் பொல்கஹவெல ஒளிபரப்பு கோபுரத்திற்கு சீல் வைத்தமை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத விடயம் என்றும் அமைச்சர் இங்கு குறிப்பிட்டார். கடந்த ஆட்சியின் போது ஊடகத்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட அச்சுறுத்தல் மற்றும் அழுத்தங்கள் குறித்து மக்கள் இன்னும் மறந்து விடவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் புத்திக்க பத்திரண கருத்துத் தெரிவிக்கையில், பொல்கஹவெல ஒளிபரப்பு நிலையத்தை எதுவித நிபந்தனையும் இன்றி மீண்டும் இயங்கச் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

இதுவிடயம் தொடர்பில் எதிர்காலத்தில் நன்கு ஆராய்ந்து பதிலொன்றை தருவதாக அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக்க தெரிவித்தார்.

இடம்பெற்றது செய்தி

 

வெளிநாட்டு செய்தி