உள்ளூர்

மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றும் வகையிலேயே அமைச்சு பதவிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சுகளுக்கான துறைகள் மக்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். தமது கொள்கைப் பிரகடனத்திற்கு ஏற்ப இது இடம்பெற்றுள்ளது.

பதவிகளின் சலுகைகளை கருத்திற் கொள்ளாது, பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களுக்கான நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வின் போதே ஜனாதிபதி இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் மற்றும் பல ஆண்டு அவதானங்களின் பலனாக மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்புகள் இனங்காணப்பட்டுள்ளன. ரயில் சேவைகளை அபிவிருத்தி செய்வது மற்றும் அவற்றை செயற்றிறன் மிக்கதாக கொண்டு நடத்துவது மக்களின் பிரதான தேவையாக உள்ளதாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.

அதேபோல் நாட்டின் வறுமைநிலையை நீக்க அவதானம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அரச துறைகளில் வினைத்திறன் அற்ற போக்குகள் இல்லாது செய்யப்படும். இதில் அமைச்சர்களுக்கு பாரிய பொறுப்பு உள்ளதென ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ குறிப்பிட்டார். இந்த வேலைத்திட்டங்களுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்றும் ஜனாதிபதி இதனைத் தெரிவித்தார்