Sri Lanka Brodcasting Corporation

Sun09222019

Last updateTue, 18 Jun 2019 3pm

உள்ளூர்

தேசிய ஒற்றுமையை கட்டியெழுப்ப அரசாங்கத்தின் முக்கிய பங்கு அவசியம்

தேசிய ஒற்றுமையை கட்டியெழுப்புவதற்கு அரசாங்கம் முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டுமென சட்டத்தரணி சுதர்ஷன குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார். இதற்காக சிவில் அமைப்புக்களும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டுமென அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் சுபாரதி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது அவர் இதனைத் தெரிவித்தார். 

 

இடம்பெற்றது செய்தி

 

வெளிநாட்டு செய்தி