உள்ளூர்

பொதுமக்களை பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்கும் அரச அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை

குறுகிய அரசியல் நோக்கத்திற்காக பொதுமக்களை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் அரச அதிகாரிகள் இன்னும் இருப்பதாக இராஜாங்க அமைச்சர் திலீப் வெதஆரச்சி தெரிவித்துள்ளார். 
 
பொதுமக்களிடமிருந்து இது தொடர்பான முறைப்பாடுகள் தொடர்ச்சியாக கிடைக்கப் பெற்றுவருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இவ்வாறான அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கடும் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டார். அங்குனுகொல பெலஸ பிரதேசத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் பொழுதே அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.