உள்ளூர்

ஆசிரியர் தொழிலை வேறு எந்தத் தொழிலுடனும் ஒப்பிட முடியாது என கல்வி அமைச்சர் வலியுறுத்தல்.

ஆசிரியர் தொழில் உலகில் மிகவும் மகத்துவமான ஒரு தொழிலாக கருதப்படுவதால்அதனை வேறு எந்தவொரு தொழிலுடனும் ஒப்பிட முடியாது என்று கல்வியமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

குளியாப்பிட்டிய நகரில் அமைந்துள்ள சுரதுத மகா வித்தியாலத்தில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட இரண்டு மாடி கட்டடத்தை திறந்து வைத்து உரையாற்றும் போதே அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்;.

இந்தக் கட்டடம் 60 மில்லியன் ரூபா செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டது.

'அருகிலுள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலைஎன்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த வகுப்பறை கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.