உள்ளூர்

பௌத்த தேரர்களுக்கான காப்புறுதித் திட்டம் எதிர்வரும் 26ஆம் திகதி அமுலுக்கு வருகிறது.

புத்தசாசன அமைச்சு நடைமுறைப்படுத்தும் பௌத்த புத்திரர்கள் என்ற காப்புறுதித் திட்டம் எதிர்வரும் 26ஆம் திகதி அமுலுக்கு வரவிருக்கிறது. பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொள்ளவுள்ளார். இலங்கையில் உள்ள 40 ஆயிரம் பௌத்த பிக்குகளில் அரச வருமானம் பெறும் பௌத்த பிக்குகள், கல்வி அமைச்சின் காப்புறுதித் திட்டத்தை பெற்றுவரும் பிரிவெனாக்கள் ஆகிய தரப்புக்களைத் தவிர, ஏனைய பிக்குமாருக்கு இதற்கான வசதி கிடைக்கும். திறைசேரி இதற்கென ஐந்து கோடி ரூபாவை ஒதுக்கியிருக்கிறது.