உள்ளூர்

நாடக விற்பனைக்கான 14 சதவீத வரியை அறவிடுவது தொடர்பாக காணப்படும் முறைமையை திருத்தியமைத்து இந்த வரியை அறவிட வேண்டாமென்று ஜனாதிபதி பணிப்புரை

புதிய வரிக் கொள்கையில் இடம்பெற்றுள்ள விடயங்களுக்கு தவறாக விளக்கம் அளித்துள்ளமையினால் நாடக விற்பனைக்கான 14 சதவீத வரியை அறவிடுவது தொடர்பாக காணப்படும் முறைமையை திருத்தியமைத்து இந்த வரியை அறவிட வேண்டாமென்று உரிய நிறுவனங்களுக்கு எழுத்து மூலம் அறிவிக்குமாறு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன நிதி அமைச்சுக்கு பணிப்புரை வழங்கியுள்ளார். புதிய நிதிக் கொள்கையினால் உள்நாட்டு சினிமா துறை, நாடகத்துறை என்பனவற்றின் முன்னேற்றத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டடிருக்குமாயின் உரிய நிறுவனங்களுடன் கலந்துரையாடி நியாயமான தீர்வை வழங்குமாறும் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.