உள்ளூர்

ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் பொலன்னறுவை மாவட்டங்களின் விவசாய செயற்றிட்டங்களுக்கு உலக வங்கியின் நிதியுதவி

ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் பொலன்னறுவை மாவட்டங்களின் விவசாய செயற்றிட்டங்களுக்கு உலக வங்கியின் நிதியுதவி வழங்குகிறது. உலக வங்கியின் நிலைபேறான அபிவிருத்தி தொடர்பான செயற்றிட்ட முகாமையாளருக்கும், அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரவுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது இந்த இணக்கப்பாடு எடுக்கப்பட்டது. இதற்குத் தேவையான நிதியுதவியை வழங்கவும் அவர் இணக்கம் தெரிவித்தார்.