உள்ளூர்

தொழில் வாய்ப்பு தொடர்பான புதிய சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.


இலங்கையின் தனி தொழிவாய்ப்பு சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சர் ரவீந்திர சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

அமுலில் உள்ள சட்டத்தை இணைத்து இது அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அவர் கூறினார். ஜெனீவாவில் இடம்பெற்ற உலக தொழிலாளர் அமைப்பின் 107ஆவது கூட்டத்தொடரில் அவர் உரையாற்றினார்.