உள்ளூர்

உலக சுகாதார தினத்திற்கு அமைவாக யாழ் நகரில் பல்வேறு வேலைத்திட்டங்கள்.


உலக சுற்றாடல் தினத்தை முன்னிட்டு வட மாகாணத்தில் யாழ் நகரை மையமாகக் கொண்டு பல்வேறு வேலைத்திட்டங்கள் அமுலாகின்றன.

இதற்கமைவாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த மரநடுகை வேலைத்திட்டம் யாழ்ப்பாணம் கோட்டைக்கு அருகில் இன்று இடம்பெற்றது. பல்வேறு வகையான ஆறாயிரம் மரக்கன்றுகள் இதன் போது நாட்டி வைக்கப்பட்டன.

இராணுவம், பொலிஸார், யாழ் மாநகரசபை என்பனவற்றின் அதிகாரிகள் இதில் கலந்து கொண்டார்கள். யாழ்ப்பாணத்தில் 16 பாடசாலைகளு இந்த வேலைத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.