உள்ளூர்

பயங்கரவாதத்தால் அழிவடைந்த நாட்டை மீளக் கட்டியெழுப்புவதே யுத்த வீரர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய கௌரவமாகும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.


பயங்கரவாதத்தால் அழிவடைந்த நாட்டை மீளக் கட்டியெழுப்புவதே யுத்த வீரர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய கௌரவமாகும் என்று பிரதி அமைசசர் கருணாரட்ன பரணவிதான வலியுறுத்தினார்.

இன்று காலை இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் சுபாரதி நேரடி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் பொழுதே பிரதி அமை;சசர் இதனைத் தெரிவித்தார். 30 வருடகால பயங்கரவாதத்தை முடிவிற்குக் கொண்டுவர உயிர் தியாகம் செய்த யுத்தவீரர்களுக்கு இந்த நாடு முழுமையான கௌரவத்தை வழங்கியுள்ளது. யுத்த வீரர்களின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இடம்பெறக்கூடிய எந்தவொரு செயல்பாட்டிற்கும் அரசாங்கம் இடம் கொடுக்காது. பயங்கரவாத யுத்தம் முடிவடைந்ததும் நாட்டை மீளக் கட்டியெழுப்புவது தொடர்பில் அனைவரும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பி;ட்டார். யுத்தம் முடிவடைந்த பின்னரும் இதுவிடயம் தொடர்பாக கூடுதல் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பி;ட்டார்.