Sri Lanka Brodcasting Corporation

Tue04072020

Last updateMon, 24 Feb 2020 8pm

உள்ளூர்

"குரலுக்கு வளம் - 2020" தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம

“குரலுக்கு வளம் - 2020” தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம

அறிமுகம் :
இலங்கை பூராகவூம் பரந்து காணப்படும் இயற்கையிலேயே  அறிவிப்புத்திறன் நிரம்பப்பெற்ற ஆயினும் சரியான வழிகாட்டுதல் இன்றிய நிலையில் இருக்கும் இளைஞர் யூவதிகளின் குரல் ஆளுமையினை அடையாளம் கண்டு சரியான அணுகுமுறையூ+டாக தேசிய மட்டத்திற்கு அறிவூஇ ஆற்றல்இ நிறைந்த அறிவிப்பாளர்களாக   வெளிக்கொணரச்செய்யூம்  தேசிய ரீதியால பெரும்  பணியே. குரலுக்கு வளம் - 2020 நிகழ்ச்சி திட்டமாகும்.
யாருக்காக : ?
18 - 30 வயதிற்கிடைப்பட்ட கல்வித்தகைமையினை முழுமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ள பரிபூரண அறிவிப்பாளர்களாக வாழ்க்கையை வெற்றிகொள்ள காத்திருக்கும் எமது தேசத்தின் இளைஞர் யூவதிகளுக்காக எல்லா மொழிகளிலும் பேசக்கூடிய அனைத்து இனங்களையூம் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற வகையில் உருவாக்கப்படும் முழுமையான அறிவிப்பாளர்கள் வெறுமனே இலங்கை வானொலியின் வளமாக அன்றி நாட்டின் தேவைக்காக செயற்படும் வளம் நிறைந்தவர்களாக திகழ்வர்.
இதில் முக்கியத்துவம் இருக்கிறதா?
நாட்டில் பல்வேறு தொலைக்காட்சிஇ வானொலி அலைவரிசைகள் ஊடாக உடனடி அறிவிப்பாளர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள். அது பாராட்டத்தகுந்தது. ஆயினும் அண்மைய காலத்தில் இவ்வாறு உருவாகிய அறிவிப்பாளர்கள் தமது தொழில் சார்ந்த சரியான நிபுணத்துவம் இல்லாததால் இவர்களுக்கு  மக்கள் மனங்களில் நிலைத்திருக்க முடியாதிருக்கிறது. அனைத்து திறன்களும் மிகுந்த குரல் ஆளுமைகளுhடாக நாட்டை சரியான திசை நோக்கி செலுத்தவேண்டியதன் அவசியம் இன்று உணரப்பட்டுள்ளது. தேசிய ரீதியில் உணரப்பட்டுள்ள இத் தேவையினை பூர்த்தி செய்ய தேசிய ஒலிபரப்பாளர்களான நாம் திடசங்கற்பம் பூண்டுள்ளோம். அதுவே குரலுக்குவளம் 2020 நிகழ்ச்சியாகும்.
இதற்காக தேசிய வானொலி பங்கெடுத்தது ஏன்?
உலகின் 2 வது வானொலியாகவூம் ஆசியாவின் முதலாவது வானொலி நிலையமாகவூம் 1925 டிசம்பர் 16ம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு திணைக்களமாக நிறுவப்பட்டு 1967ம் ஆண்டு கூட்டுத்தாபனமாக மாற்றம் பெற்று கடந்த 95 ற்கும் மேலான வருட காலம் இலங்கை மக்களின் அறிவூஇ இரசனைஇ திறன்இ மற்றும் எண்ணவிருத்தி ஆகியவற்றிற்காக இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனம் பங்கெடுத்திருக்கிறது. தேசிய வானொலியெனும் வகையில்  மக்களது வானொலியாக தன் பொறுப்பை நிறைவேற்றுவது இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தின்  பிரதான கடமையாகும்.இலங்கை வானொலியானது இற்றைக்கு பல தசாப்தங்களுக்கு முன்பிருந்தே இச்செயற்பாட்டில் பங்கெடுத்திருந்தது. விஷேடமாக கடந்த  5 தசாப்தங்களாக இலங்கை வானொலியின் அறிவிப்பாளர்களை முழு நாடுமே பாசத்தால் பற்றியிருந்தது. அவர்கள் முழு நாட்டுமக்களுடனும் நெருக்கமானவர்கள் ஆயினர். நாடுமுழுவதும் நேயர்களினுடைய பாசக்குரலாகினர். அவர்கள் கொண்ட அறிவூஇ சரளமாக நிகழ்ச்சி படைக்கும் ஆற்றல் மற்றும்  நேர்த்தியாக மொழியை கையாண்டதனால் முழு நாடும் அவர்களை நேசிக்க காரணமாகினார்கள். அன்று அக் காற்றலை கலைஞர்கள் தமது  ஆற்றலில் பல்வகைமையினை கொண்டிருந்தனர்.
அக்குரல்கள் இன்று எம்மை விட்டு பிரிந்தாலும்  அவர்களின் குரல்கள் இன்றும் எம் மனதை விட்டகலவில்லை. அப்படியான சிரேஷ்ட ஒலிபரப்பாளர் சந்ததியினரை உருவாக்குவதென்பது இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்திற்கு உள்ள வரலாற்று கடமையாகும். இன்று நாட்டு மக்களினால் அதிருப்திக்குள்ளாகியூள்ள இவ் ஒலிபரப்பு கலையினை மீள கட்டியெழுப்புவதுஇ மற்றும் அவர்களை சரியான திசை நோக்கி எடுத்துச்செல்லும் தேசிய பணி இலங்கை ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபனத்தினாலேயே  மேற்கொள்ளப்படவேண்டியதொன்றாகும்.

இதற்காக நாம் கொண்டுள்ள பலம்

நாட்டின் எந்தவொரு வானொலி தொலைக்காட்சி நிலையத்திலும் கடமையாற்றுகின்ற பெயர் பெற்ற கணிசமான முன்னணி  அறிவிப்பாளர்கள் அறிவிப்புக்கலை பற்றிய ஆரம்ப படியினையை இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்திலிருந்தே ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. அறிவிப்புக்கற்கை பாடநெறியினூடாக முழுமையான அறிவிப்புக்கலை பற்றிய தௌpவை பெற்றுக்கொள்ளஇ பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக இணைந்து தமது திறமையை விருத்தி செய்வதற்கு  என   இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் களம் அமைத்திருத்தலாகும்.  இச்செயற்பாட்டை மேற்கொள்ள நாம் கொண்ட சக்தி பாரியது.

1.     நாடுமுழுவதும் வலையமைப்பினை கொண்டுள்ள தேசிய அலைவரிசை கட்டமைப்பு.
2.    நாடுதழுவிய வகையில் நாம் கொண்டுள்ள பிராந்திய வானொலி சேவை கட்டமைப்பு.
    3.    திறன் வாய்ந்த  பணிக்குழாம்
    4.    ஒலிபரப்பு  உபகரணங்களுடன் கூடிய பயிற்சி நிலைய வசதி.
    5.    பல்வேறு வானொலி அலைவரிசைகளை கொண்டிருத்தல்.  
இப் பெரும் தேசிய  செயற்திட்டத்தில்
இலங்கையில் எப்பாகத்திலிருப்பினும் தகைமை நிரம்பப்பெற்றுள்ள எந்த ஒருவருக்கும் இதற்காக விண்ணப்பிக்க முடியூம்.
1.    18-30 இடைப்பட்ட வயதினராக இருத்தல் வேண்டும்.
2.    க பொ த (சாதாரண தரம்) க பொ த (உயர்தரம்) சித்தியடைந்திருத்தல் அவசியம்.
3.    ஆற்றல் (அடிப்படை திறன்)
விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ளல்
இலங்கை ஒலிபரப்புக ;கூட்டுத்தாபன உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தில் இருந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியூம்.
பிரதான காரியாலயம்இ ரஜரட்டைஇ யாழ் குஆ பிறை குஆஇ றுகுணு இ தம்பானைஇ வயம்பஇ ஆகிய பிராந்திய நிலையங்களில் பெற்றுக்கொள்ள முடியூம்.

விண்ணப்பங்களை அனுப்பி வைத்தல்
•    சரியாக முழுமைப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பங்களை   பணிப்பாளர் நாயகம்இ இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்இ கொழும்பு - 07 எனும் முகவரிக்கு பதிவூத்தபாலில் அனுப்ப வேண்டும். கடித உறையின் இடது புற மேல் மூலையில் "குரலுக்கு வளம் - 2020" என குறிப்பிடப்படல் வேண்டும். முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பபடிவத்தை பிரதான காரியாலயம்இ
•    ரஜரட்டைஇ யாழ் குஆ இ பிறை குஆ இ றுகுணு தம்பானைஇ வயம்பஇ ஆகிய பிராந்திய நிலையங்களில் கையளிக்க முடியூம்.
•    ஈ-மெயில்; முகவாp :  மயவயாயனெயவயயசரவாயம2020@பஅயடை.உழஅ

விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இறுதி திகதி
2020 மார்ச் 14ம் திகதி
விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதன் பின்பு குரல் தேர்வூ மற்றும் நேர்முக பரீட்சை தொடர்பில் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் அறிவிக்கப்படும்.

மாதிhp விண்ணப்படிவம
www.slbc.lk/NM/SLBC-Katahandata-Aruthak-2020-Application-Form-Tamil.pdf

 

அரச துறை பலமடைவது நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு முக்கியமான விடயம் என்கிறார் ஜனாதிபதி

அரசாங்கத்தைச் சரியான பாதையில் இட்டுச் செல்வதற்கான ஊடகத்திற்கு விரிவான அழுத்தத்தைக் கொடுக்க முடியும் என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய அரசாங்கம் அரச ஊடக நிறுவனங்களுக்கும், சுதந்திரமான சூழ்நிலையொன்றை ஏற்படுத்திவருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். பத்திரிகைகளின் செய்தியாளர்கள் இலத்திரனியல் ஊடகங்களின் பணிப்பாளர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுடன் நேற்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.
மக்கள் மத்தியில் அரசாங்கத்தின் தகவல்களை மாத்திரம் எடுத்துச் செல்வதன் மூலம் அரச ஊடகங்கள் ஒருதலைப்பட்சமாக செயற்பட வேண்டியுள்ளது. அதனால், சமநிலையாக தகவல்களை வழங்குவது அரச ஊடகங்களின் பொறுப்பாகும் என ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். தற்போதைய அரசாங்கம் மக்களுக்கு பல வரிச் சலுகைகளை வழங்கியுள்ளது. எனினும், அதன் பயன் இன்னமும் மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. இந்த சலுகை காரணமாக பெரும்பாலான நிறுவனங்களுக்கு இலாபம் கிட்டியுள்ளது. இரும்பு ஆணியின் விலை கூட குறைவடைய வேண்டுமென அவர் குறிப்பிட்டார்.
பாராளுமன்றத் தேர்தலை மார்ச் மாதமளவில் நடத்த வாய்ப்பு உள்ளது. அந்தத் தேர்தலில் மூன்றில் இரண்டு அதிகாரத்தைப் பெறுவதன் மூலம் ஒரு உறுதியான அரசாங்கத்தை கட்டியெழுப்ப எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 19வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் அரசாங்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்களை தெளிவுபடுத்திய அவர், இந்தத் திருத்தம் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டுமென வலியுறுத்தினார்.
காணாமல் போனவர்களின் பிரச்சினை அரசியல் மயமாகியிருப்பதால், மக்களுக்கு நியாயம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. வடக்கில் சில அரசியல் குழுக்கள் தமது அரசியல் பலத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக இதனைப் பயன்படுத்தி வருகின்றன. தேசிய பாதுகாப்பு பலமடையும் போது தேசிய ஐக்கியம் பாதுகாக்கப்படும். இதற்குத் தேவையான சூழல் நிச்சயம் கட்டியெழுப்பப்படும் என ஜனாதிபதி வலியுறுத்தினார்.
மக்களுக்குத் தேவைப்படுவது அதிகாரப் பகிர்வையும் விட சிறந்த வாழ்க்கை தரத்தை ஏற்படுத்துவதாகும். ஆனைத்துத் துறைமுகங்களும் அரசாங்கத்தின் கீழ் இருக்க வேண்டுமென்பது தனது கருத்தாகும் என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ குறிப்பிட்டார்.

ஆயிரம் பாடசாலை அபிவிருத்தி செய்யும் அரச வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பாடசாலை தெரிவு செய்யப்படும் பணிகள் இன்று முதல் ஆரம்பமாகும்

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் எதிர்கால நோக்கு கொள்கைப் பிரகடனத்தின் அடிப்படையில் சௌபாக்கிய நாடொன்றைக் கட்டியெழுப்பும் நோக்கில் நாடளாவிய ரீதியில் ஆயிரம் பாடசாலைகளை விருத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டம் ஒன்று கல்வி அமைச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெருமவின் தலைமையில் அண்மையில் இடம்பெற்றது. இதனடிப்படையில் ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகப் பிரிவிலும் பாடசாலை தெரிவு செய்யப்பட்டு அந்தப் பாடசாலைக்கு அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் அபிவிருத்தித் திட்டம் முன்னெடுக்கப்படும். இதற்கிணங்க பாடசாலைகளைத் தெரிவு செய்யும் பணிகள் தொடர்பான விசேட பேச்சுவார்த்தை இன்று முதல் ஆரம்பமாகும் என்று கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் ஆர்.எம்.எம்.ரத்னாயக்க தெரிவித்தார்.

அமைச்சர்களுக்கான விடயதானங்கள் தொடர்பான வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர்களின் விடயதானங்கள் மற்றும் அதற்கான சேவைகள் உள்ளிட்டவை தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார். அமைச்சர்களுக்கான விடயதானங்கள், திணைக்களங்கள், அரச கூட்டுத்தாபனங்கள் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்குகின்றன.

சுவிஸ்சர்லாந்து தூதரக பெண் அலுவலர் இன்று மூன்றாவது நாளாகவும் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்கத்திளத்தில் வாக்கு மூலம் வழங்குகிறார்

கடத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படும் சுவிட்சர்லாந்து தூதரக பெண் அதிகாரி இன்று மூன்றாவது நாளாகவும் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் வாக்குமூலம் வழங்கியுள்ளார். அவர் இன்றைய தினம் சட்ட வைத்திய அதிகாரியிடமும் முன்னிலையாக வேண்டியுள்ளது. அவர் நீதிமன்ற அனுமதியின்றி வெளிநாடு செல்வதற்கு டிசம்பர் மாதம் 12 ஆம் திகதி வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கொழும்பு பிரதான நீதவான் முன்னியில் நேற்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டபோது இந்த உத்தரவை நீதவான் பிறப்பித்தார்.

சுவிற்சர்லாந்து தூதரக அதிகாரி, குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களத்தில் நேற்று வாக்குமூலம்.

கடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சுவிற்சர்லாந்து தூதரக அதிகாரி, குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களத்தில் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

நேற்று மாலை குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களத்திற்கு அவர் முகத்தை மூடிய வண்ணம் வருகை தந்து, வாக்குமூலம் வழங்கியுள்ளார்.

குறித்த பெண் கொழும்பு பிரதான சட்ட வைத்திய அதிகாரியிடம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

இவரைச் சிலர் கடத்தியதாகக் குறிப்பிடப்படும் குற்றச்சாட்டுத் தொடர்பில், வெளிவிவகார அமைச்சு அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

தூதரக தகவல்களுக்கும், விசாரணையில் கிடைக்கப் பெற்ற தகவல்களுக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் காணப்படுவதாக அதில் குறிப்பிடபபட்டுள்ளது.

தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை வழங்க தயார் என ஜனாதிபதி ஹிந்துஸ்தான் ரைம்ஸ் பத்திரிகைக்குக் குறிப்பிட்டுள்ளார்

தமிழ் மக்களின் உண்மையான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். ஹிந்துஸ்தான் ரைம்ஸ் செய்தி சேவைக்கு வழங்கிய நேர்காணல் ஒன்றிலேயே ஜனாதிபதி இதனை கூறியுள்ளார்.
இலங்கை சுதந்திரமடைந்தது முதல் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் அதிகாரப்பகிர்வு குறித்தே பேசியதாகவும் மாறாக அவர்கள் மக்களின் உண்மையான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணவில்லை எனவும் கூறினார்.
இலங்கை அரசியல் அமைப்பில் தற்போதும் 13 ஆவது திருத்தம் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள பல பிரிவுகளை எம்மால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. ஆகவே, எமக்கு சில மாற்றங்கள் தேவை. இது குறித்து தமிழ் அரசியல் தலைவர்களும் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் எனவும ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார்.
முன்னைய அரசாங்கம் புதிய அரசியல் யாப்பு சட்டமூலம் ஒன்றை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுத்தது. பெரும்பான்மை மக்களின் இணக்கம் இன்றி எந்தவொரு தீர்வையும் வழங்க முடியாது என்பதை நீங்கள் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். பெரும்பான்மை மக்களிடத்தில் ஏதேனும் சந்தேகத்திற்குரிய விடயங்களை முன்வைத்தால் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. அதுவே யதார்த்தம். பெரும்பான்மை மக்களை தெளிவுப்படுத்தினால் அதற்கு எதிர்ப்பு வெளியிடப்பட போவதில்லை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஹிந்துஸ்தான் பத்திரிகைக்கு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரச நிறுவனங்களுக்கு திறமையான அதிகாரிகளை நியமிக்க ஆறு பேர் கொண்ட குழு ஜனாதிபதியால் நியமனம்

அரச நிறுவனங்கள், அரச சார்பு நிறுவனங்கள் என்பனவற்றின் உயர் பதவிகளுக்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களை நியமிப்பதற்காக பரிந்துரை செய்யும் ஆறு பேர் கொண்ட தொழில்வாண்iமாளர் குழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் பணிப்புரைக்கமைய இந்தக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. சிரேஷ்ட அரச அதிகாரியான சுமித் அபேயசிங்க குழுவின் தலைவராவார். சுசந்த ரட்னாநாயக்க, கலாநிதி நாலக கொடஹேவா, டயஸ் கோமஸ், பிரசன்ன குணசேன, ஜகத் வெல்லவத்த, ஆகியோர் குழுவின் ஏனைய உறுப்பினாக்ளாவர். அடுத்த மாதம் 18 ஆம திகதிக்கு முன்னர் இது தொடர்பான பரிந்துரைகளை அனுப்புவது அவசியமாகும்.

ஜனாதிபதியின் இந்தியாவுக்கான விஜயம் இன்று ஆரம்பம்

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தனது இந்தியாவுக்கான விஜயத்தை இன்று ஆரம்பிக்கின்றார். இரண்டு நாள் விஜயம் மேற்கொண்டு இன்று மாலை அவர் இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டுச் செல்வார்.

இதன் போது, இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட இந்திய பிரமுகர்களுடன் ஜனாதிபதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார். கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, ஜனாதிபதியாக தெரிவானதன் பின்னர் மேற்கொள்ளும் முதலாவது வெளிநாட்டு விஜயம் இதுவாகும்.

ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி பி.பி ஜயசுந்தர, வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் ரவினாத்த ஆரியசிங்க, திறைசேரியின் செயலாளர் சஜித் ஆட்டிகல, ஜனாதிபதியின் ஆலோசகர் லலித் வீரதுங்க, ஜனாதிபதியின் அந்தரங்கச் செயலாளர் சுகீஸ்வர பண்டார ஆகியோரும் ஜனாதிபதியுடன் செல்லவுள்ளனர்.

மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றும் வகையிலேயே அமைச்சு பதவிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சுகளுக்கான துறைகள் மக்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார். தமது கொள்கைப் பிரகடனத்திற்கு ஏற்ப இது இடம்பெற்றுள்ளது.

பதவிகளின் சலுகைகளை கருத்திற் கொள்ளாது, பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்களுக்கான நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வின் போதே ஜனாதிபதி இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகள் மற்றும் பல ஆண்டு அவதானங்களின் பலனாக மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்புகள் இனங்காணப்பட்டுள்ளன. ரயில் சேவைகளை அபிவிருத்தி செய்வது மற்றும் அவற்றை செயற்றிறன் மிக்கதாக கொண்டு நடத்துவது மக்களின் பிரதான தேவையாக உள்ளதாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.

அதேபோல் நாட்டின் வறுமைநிலையை நீக்க அவதானம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அரச துறைகளில் வினைத்திறன் அற்ற போக்குகள் இல்லாது செய்யப்படும். இதில் அமைச்சர்களுக்கு பாரிய பொறுப்பு உள்ளதென ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ குறிப்பிட்டார். இந்த வேலைத்திட்டங்களுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்றும் ஜனாதிபதி இதனைத் தெரிவித்தார்

இடம்பெற்றது செய்தி

 

வெளிநாட்டு செய்தி