சிறப்பு

15 வயதை பூர்த்தி செய்த அனைத்து பிள்ளைகளும் தேசிய அடையாள அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது

15 வயதை பூர்த்தி செய்த அனைத்து பிள்ளைகளும் தேசிய அடையாள அட்டையை பெற்றிருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வயதெல்லை முன்னர் 16 ஆக அமைந்திருந்தது. அதனை 15 வயதாக குறைத்த பின்னர் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக ஆட்பதிவு திணைக்களத்தின் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மார்ச் மாதம் 31ம் திகதிக்கு முன்னர் குறிப்பிட்ட பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் ஊடாக விண்ணப்பங்கள் சமர்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவித்திருந்த போதிலும், இன்னும் பல விண்ணப்பங்கள் தினமும் கிடைக்கப் பெற்ற வண்ணமுள்ளதாக ஆட்பதிவு திணைக்களத்தின் இயக்க மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப ஆணையாளர் அர்சன இலிப்பிட்டிய தெரிவித்தார்.