சிறப்பு

பாடசாலைகளின் தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் நாளை முதல்

பாடசாலைகளின் தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களை இணைத்துக்கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் நாளை முதல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன. ஜூன் மாதம்
30 ஆம் திகதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். அடுத்த வருடம் தரமொன்றுக்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான புதிய சுற்றுநிரூபம் சகல பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கல்வியமைச்சின் பாடசாலைகள் தொடர்பான பணிப்பாளர் கமனி பெரேரா தெரிவித்துள்ளார்.