Sri Lanka Brodcasting Corporation

Tue10172017

Last updateTue, 17 Oct 2017 6pm

 

சிறப்பு

கூடுதலான புகையை வெளியேற்றும் வாகனங்கள் பற்றி முறைப்பாடு செய்ய சந்தர்ப்பம்.

 

வழி மாசடையும் வகையில் புகையை வெளியிடும் வாகனங்கள் பற்றி தகவல்களை வழங்குமாறு மோட்டார் போக்குவரத்து ஆணையாளர் திணைக்களம் மக்களை கேட்டுள்ளது. முறைப்பாடுகளை 0113- 100 – 152 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு வழங்க முடியும். வாகனங்களின் புகைப் பரிசோதனையை மேற்கொள்வதற்காக புதிய நிறுவனம் முன்வந்திருக்கிறது. தற்சமயம் இரண்டு நிறுவனங்கள் புகைப் பரிசோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

உள்ளூர் செய்திகள்

 

வெளிநாட்டு செய்தி