නවතම පුවත්

ජාතික නාමල් උයන සංරක්ෂණ වැඩසටහන ඇරඹෙයි

ජාතික නාමල් උයන හා රෝස තිරුවානා කන්ද සංරක්ෂණ වැඩසටහනක් ඇරඹේ. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල දායකත්වය සපයයි. එහි නිර්මාතෘ වනවාසි රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ සංචාරක කර්මාන්තයක්. දැව කෞතුකාගාරයක් හා අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස දියුණු කෙරෙන බවයි. සුවිශේෂි පාරසරික වැදගත්කමකින් යුතු ජාතික නාමල් උයන හා රෝස තිරුවානා කන්ද අනාගත පරපුරට ආරක්ෂා කර දිම අරමුණයි. ජාතික නාමල් උයන අක්කර දෙදහසකින් සමන්විතවේ. රෝස තිරුවානා කන්ද අක්කර 600 ක භුමියක පැතිර තිබේ. මෙහි ඉදිකෙරෙන ජේ ආර් ජයවර්ධන අනුස්මරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජුලි 28 වැනිදා විවෘත කෙරෙන බව පවසන රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ.

වැය වන මුදල රුපියල් එක්කෝටි විසි ලක්ෂයකි. ජපන් ආධාර ඊට හිමිවේ. ගුවන් හමුදාව ශ්‍රමදායකත්වයෙන් භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකෙරේ.