නවතම පුවත්

ජනමාධ්‍යවේදි පුහුණු පාඨමාලා සදහා ප්‍රදානය කෙරෙන මුල්‍යාධාරය රුපියල් ලක්ෂ 2 දක්වා වැඩි කෙරේ

 

ජනමාධ්‍යවේදින්ගේ වෘත්තියභාවය ඉහල නැංවිමේ අරමුණින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරන මාධ්‍යවේදි පුහුණු පාඨමාලා සදහා ප්‍රදානය කෙරෙන මුල්‍යාධාරය වැඩි කෙරේ. ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් ලක්ෂයක්ව පැවැති මුල්‍යාධාරය රුපියල් ලක්ෂ 2 දක්වා වැඩි කිරිමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය තිරණය කර ඇත. මෙවර පාඨමාලාව සදහා ආපසු නොගෙවනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව මුදල උපාධි හා පශ්චාත් උපාධිය වෙනුවෙන් උපරිමය රුපියල් ලක්ෂ 2 ක් හා දිගුකාලින හා කෙටි කාලින සහතික පත්‍ර පාඨමාල සදහා උපරිමය රුපියල් ලක්ෂයක් ලෙස ලබාදෙයි. මේ සදහා අයදුම්පත් කැදවිම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත. වසර 3 ක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති දිවයිනේ පිලිගත් විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනවල පුර්ණ කාලින හෝ අර්ධ කාලින පදනම මත සේවයේ නියැලී සිටින වයස අවුරුදු 18 ත් 55 ත් අතර මාධ්‍යවේදින්. නිදහස් මාධ්‍යවේදින් . ප්‍රාදේශිය මාධ්‍යවේදින් හා වෙබ් මාධ්‍යවේදින්ට මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට ඉල්ලුම් කල හැකිය. මේ සදහා යොමු කරන සියලුම අයදුම්පත් ජුලි මස 16 වැනිදාට හෝ ඊට පෙර අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය. අංක 163. කිරුළපන මාවත. පොල්හේන්ගොඩ . කොළඹ 5 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපැලෙන් යොමු කල යුතුය. ආදර්ශ අයදුම්පත් ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩොට් මිඩියා ඩොට් ජිඕවි ඩොට් එල් කේ. යන වෙබ් අඩවියට පිවිසිමෙන් ලබාගත හැකිය