නවතම පුවත්

පාර්ලිමේන්තුවට ඔප්පුවක්

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයත් ඊට නුදුරින් පිහිටි කථානායක නිල නිවස අයත් භූමිභාගය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නිල නිවාස සංකිර්ණය අයත් භූමි භාගය සඳහා නිසි පරිදි මායිම් සටහන් කර නූතන අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි සින්නක්කර ඔප්පු පිරිනැමිමට ඉඩම් සහ පාර්ලිමෙන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය තීරණය කරයි.  මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ඔප්පුවක් නොතිබු බව හුවා දක්වන ආකාරයේ ප්‍රවෘත්ති ඇතැම් මාධ්‍යවල පලවී තිබේ.   එහෙත් 1982 අප්‍රේල් මස 29 වන දින සන්නසක් මගින් පාර්මේන්තු සංකිර්ණයට අයත් භූමි භාගය පවරා දි ඇති බව අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.  වර්තමාන නීතිමය තත්ත්වයන්ට සමපාත වන ආකාරයන් සකස් කරන ලද සින්නක්කර ඔප්පුව පිරිනැමීම ලබන මස 05 වන දින පස්වරු 03.00 ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී සිදුකෙරේ.