නවතම පුවත්

නිවාස ලබා දීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළ කඩිනම් කිරීමට උපදෙස්

නිවාස අහිමි පවුල් සඳහා නිවාස ලබා දීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු ප‍්‍රතිලාභීන් හඳුනා ගැනීම කඩිනමින් සිදු කරන්නැයි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා සියළුම දිසාපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.


එමෙන්ම සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා පැවසුවේ උදාගම් 2500ක් ඉදි කිරීමට තම අමාත්‍යංශය සැළසුම් කර ඇති බවයි.මේ හේතුවෙන් සෑම දිනකම උදාගම් තුනක වැඩ ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බැවින් ඒ ඒ දිස්ත‍්‍රික්කයන් හි අවශ්‍ය ඉඩම් කඩිනමින් හඳුනාගෙන නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙන ලෙසත්, නිවාස ලැබිය යුතු ප‍්‍රතිලාභීන් ද හඳුනාගෙන දන්වන ලෙසත් එතුමා වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටියේය.
ඉඩම් තෝරා ගැනීමේ දී සිදුවන තරමක ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් නිරාකරණය කරගෙන මේ වැඩපිළිවෙල ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරියට ගෙන යෑම මෙහි අරමුණ වී ඇත.